بایگانی جولای 6, 2014

چگونه ازکاهش انرژی خود جلوگیری کنیم؟

بنام خداوند شادی وتندرستی

۱-درطول روز هرچند یکبار به دستشوئی رفته وخودرا تخلیه کنید تا موجب کاهش انرژی خود نشوید

نکته مهم:یکی از مهمترین عوامل ناراحتی کلیه ومثانه نگاهداری ادرار است بنابراین برای پرهیز ازهرگونه موارد گرفتاری بعد از خواب وپیش ازغذا ونمازواستراحت وخروج ازمنزل وسوارشدن بهر وسیله نقلیه مانند ترن وهواپیما واتوبوس وهمچنین پیش ازرفتن به مسجد ومحلهای بسته حتما درون خودرا تخلیه کنیدتا گرفتار مشکل نشوید این امرانرژی شمارا حفظ میکند.

۲- از مطالعه ودیدن وشنیدن هر مطلب گزنده ویا برانگیزنده احساسات بشدت پرهیز کنید چون انرژی شمارا تحلیل میبرد

۳- ازورزشهای سنگین بپرهیزید وتنها راه بروید

۴- ازنوشیدن نوشابه های گازدار ومست کننده بپرهیزید که انرژی شمارا کاهش میدهد

۵-ازهرحرکت جنسی بیمورد پرهیز کنیدچرا که انرژی شمارا میکاهد.

۶-در بستر نوعی بخوابید که برای شما آرامش دارد زیرا اگر درشرایط دلخواه نخوابید بامدادان با خستگی وکوفتگی برمیخیزید

۷-اگر درمیان خواب بیدار شدید حتما به دستشوئی بروید تا ازسموم ایجاد شده دربدن تا آن لحظه آزاد شوید

۸-تلاش کنید بهنگام خواب از بینی تنفس کنید زیرا تنفس از دهان علاوه برمشکلاتی چند انرژی شمارا کاهش میدهد

۹-محل استراحت خودرا از صدا ونور دور نگهدارید در تاریکی وسکوت شما نور دیگری را در وجود خود حس خواهید نمود

۱۰- در کنار تلویزیون ورادیوی روشن ویا محل بحث وجدال هرگز نخوابید .

۱۱-ازاستمال دخانیات وموادافیونی بشدت خوداری نمائید چرا که انرژی شمارا میکاهد

۱۲-از مصرف فست فود وآشغالهائی مانند پفک بشدت بپرهیزید چون شماراتضعیف میکند

چگونه برانرژی خود بیافزائیم؟

بنام خداوند شادی وتندرستی

۱-زمانی که ازخواب برخواستید لحظه ای نام خدارا ازدل بگذرانید

۲-در اولین اقدام به دستشوئی بروید وخودرا از سموم ایجادشده دربدن تخلیه کنید زیرا ادامه آن انرژی شمارا میکاهد

۳-وضو گرفته نماز بجای آورید واگر در نماز کاهلید ویا عقیده ندارید بمدت یک دقیقهبه مبدا هستی بیاندیشید

۴- یک لیوان آب بنوشید البته سرد نباشد شما در طول روز از بامدادان تا پیش از نهار حتما بین ۸ تا ۱۰ لیوان نیاز به آب دارید

۵-اگر هوا روشن نیست میتوانید مجددا استراحت کنید

۶-با روشن شدن هوا وپیدائی خورشید میتوانید به بام یا حیاط ویا یک پارک رفته وبمدت ۲۰ دقیقه از نور مستقیم آفتاب بهره برید نور آفتاب انرژی سالم ورایگان را به اعماق وجودتان میبرد

۷- در فرصتی مناسب در فضای پاک بمدت ۱۰ دقیقه تنفس عمیق انجام دهید زیرا بدن شما نیاز به اکسیژن لازم دارد نفسهارا بلند فرو برید وکامل بیرون آورید زیرا هر نفسی ممد حیات است وچون برمیاید مفرح ذات

۸- روان وذهن شما نیازهای خودرا دارد از هر فرصتی که دست داد برآگاهی های خود بیافزائید روزنامه یا سیما وصدا وکتاب که دارای مطالب مفید است ورود هر مطلب مفید به ذهن آدمی را از انرژی خاصی برخوردار میکند ونیاز مادی را بکنار میزند

۹- حتما بخشی از اوقات خودرا به اندیشیدن بگذرانید چرا که علاوه بر تقویت روان شما شمارا دربرابر مشکل مادی نیرومندتر میسازد

۱۰-چون هدف از این وبلاگ تقویت انرژی رایگان وحفظ آنست نیاز بورزش ندارید تنها تحرک شما راه رفتن است ورزشی طبیعی وجامع که نه نیاز بهزینه دارد ونه انرژی شمارا تلف میکند باندازه ضروری راه بروید .

۱۱- پیش از خواب کمی قدم بزنید وتمامی برنامه های فردارا در ذهن تنظیم کنید وپس ازفراغت از اینگونه امور به بستر بروید

تمامی موارد یادشده رایگان ودر هستی موجود است .معنویت نور هوا آب اندیشه مطالعه و…

چنانچه موارد یادشده را انجام دهید ۹۰ درصد انرژی لازم را تامین کرده اید برای بقیه میتوانید از مواد غذائی مانند سبزیها ومیوه هابهره ببرید.

نکاتی چند؟!

بنام خداوند شادی وتندرستی

در این وبلاگ شما با رایگانهای موجود درهستی آشنا میشوید آری پدیده هائی که خداوند برای شما بندگانش رایگان آفریده است. مگر او نفرموده است که رزق بندگانش راتضمین نموده است؟ مگر خداوند خلف وعده میکند؟ هرگز !

شما با آگاهی بر مطالب این وبلاگ از رزق رایگان آفریدگارتان آگاه شده وبهره میبرید . اگر در روز تنها یک عدد بادام بعنوان مثال مصرف کنید وتمامی رایگانهای موجود درطبیعت را مورد بهره برداری قرار دهید حتما با همان یک عدد بادام میتوانید ۱۰۰ سال بدون هیچ هزینه ای زندگی شاد وتندرست داشته باشید.

حالا دیگر نگران بیکاری تورم بی پولی و…نباشید چون رزق شما تماما آماده برای شما هست فقط کمی همت لازم است. پس همت کنید.

این وبلاگ تنها در ۵ پست خواهد بود۳ پست ثابت (۱و۲و۵) ودوپست متغیر.

در دوپست متغیر یکی ۳ ودیگری ۴این دوپست همه روزه بدلیل دریافت آگاهیهای جدید افزون خواهد شد که شما میتوانید هرروز به آن مراجعه کنید . منتظر نظرات انتقادی وارشادی شما هستم شاد وتندرست باشید.

سرآغاز

بنام خداوند شادی وتندرستی

باسلام بهمه کاربران عزیز درسراسر جهان این وبلاگ برای تندرستی وشادکامی شما ایجاد شده است .شما که از

گرانی مواد غذائی وتورم مینالید

یا بیکارید ودرآمدی برای زندگی کردن ندارید

یافضای اطراف خودرا بسته ودر حصار میبینید

ودرنتیجه زندگی را فراموش نموده وشادی وتندرستی خودراازدست میدهید

این وبلاگ راه زندگی شاد وتندرست را رایگان وبدون هزینه بشما ارزانی میدارد

اگر باور ندارید به آن نیم نگاهی بیاندازید تا کنون وبلاگی به این شیوه ندیده اید در انتظار دیدن شما هستم